Twój koszyk

Zobacz zawartość koszyka.

Meble sandow - kontakt telefoniczny

Meble sandow - zakupy krok po kroku

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

  • Utworzyć konto w sklepie internetowym
  • Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
  • Zapisać się na Newsletter

 

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://www.sandow.com.pl/regulamin

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1. Utworzenie Konta

1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego: http://www.sandow.com.pl/user/register w Formularzu Rejestracji podać następujące dane:

1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: nazwa Usługobiorcy oraz adres poczty elektronicznej.

1.2. Następnie należy kliknąć pole „Utwórz nowe konto” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

1.3. Następnie należy kliknąć na przesłany na podany adres poczty elektronicznej link potwierdzający i podać hasło do Konta oraz zapisać zmiany poprzez kliknięcie pola „Zapisz”.

2. Złożenie Zamówienia

2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o koszcie dostawy. Klient wybiera na tym etapie sposób dostawy. W zależności od Produktu Klient ma również możliwość wyboru rozmiaru, materiału wykonania i koloru. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.

2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.3.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów albo dodanie nowych Produktów – pole „Kontynuuj zakupy”).

2.4. Następnie należy kliknąć pole „Realizacja zamówienia” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego na której:

2.4.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów,

2.4.2. Klient jest informowany o kosztach dostawy.

2.4.3. Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; login; hasło; adres dostawy (województwo, miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu). Klient niebędący jednocześnie konsumentem podaje także nazwę firmy oraz NIP.

2.4.4. Klient wybiera sposób płatności.

2.4.5. Klient ma możliwość dodania uwag do Zamówienia.

2.5. Następnie należy kliknąć pole „Podgląd zamówienia” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

2.5.1. Określenie przedmiotu Zamówienia.

2.5.2. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

2.5.3. Wybrany sposób dostawy oraz płatności.

2.5.4. Adres dostawy.

2.5.5. Ewentualne uwagi do Zamówienia.

2.6. Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

2.6.1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

3. Newsletter

3.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie składania Zamówienia wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany, a następnie kliknąć pole „Zapisz” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

4. Informacje dodatkowe

4.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

4.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 2.6. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Powrót” i zmianie odpowiednich danych.

4.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sandowwarszawa@wp.pl.

4.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

4.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

4.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

4.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

4.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.